page-b

System Monitro Rheoli Llygredd Amgylcheddol

m1

Ceisiadau: dur, petrocemegol, cemegol, golosg, fferyllol a fferyllol, melinau papur, metelau anfferrus, deunyddiau adeiladu, pŵer thermol, triniaeth garthffosiaeth ddinesig, mwyngloddio

Gosodwch y modiwl monitro defnydd ynni, a all fonitro'r defnydd o bŵer, llwyth rhannu amser a defnydd pŵer annormal cyfleusterau trin carthion mewn amser real.

Gwireddu monitro amser real, rhybuddio cynnar, dadansoddi a rheoli cyfleusterau allbwn, cau, cynhyrchu cyfyngedig, defnyddio pŵer a rheoli llygredd heb awdurdod a gweithrediad llwyth isel.

Ceisiadau: dur, petrocemegol, cemegol, golosg, fferyllol a fferyllol, melinau papur, metelau anfferrus, deunyddiau adeiladu, pŵer thermol, triniaeth garthffosiaeth ddinesig, mwyngloddio.

Swyddogaethau system

Mae hafan y platfform yn dangos proffil y cwmni, ystadegau defnydd trydan, histogram gweithrediad cyfleusterau cynhyrchu llygredd, a histogram gweithrediad cyfleusterau trin llygredd, gweler isod ffigur 1:

m2

——Proffil y Cwmni

Arddangos nifer y mentrau cysylltiedig, nifer yr offer a'r pwyntiau monitro, statws gweithredu cyfredol offer rheoli llygredd a statws annormal ataliad cynhyrchu a chyfyngu ar gynhyrchu.

——Ystadegau defnydd pŵer

Graff yn dangos defnydd trydan y cwmni ddoe a heddiw.

——Histogram o weithrediad cyfleusterau cynhyrchu llygredd

Histeogram yn dangos nifer yr oriau o weithredu cyfleusterau cynhyrchu llygredd ddoe a heddiw.

——Histogram o weithrediad cyfleusterau rheoli llygredd

Histogram yn dangos nifer yr oriau o weithredu cyfleusterau rheoli llygredd ddoe a heddiw.

Mae'r system system rheoli trydan cynhyrchu ffatri yn addas ar gyfer monitro'r defnydd o drydan o ffatrïoedd gweithgynhyrchu mewn amrywiol ddiwydiannau fel electroneg, automobiles, dur, peiriannau, bwyd, meddygaeth a diwydiannau eraill.

Monitro amser real

Casglwch signalau defnydd trydan ar y safle, gallwch weld ystadegau pob lefel o'r fenter, offer gweithdy, pwyntiau monitro, gan gynnwys statws cynhyrchu, statws offer, cerrynt, foltedd, defnydd pŵer, pŵer, ac ati. Yn ddiofyn, y ddoe / cromlin heddiw yn cael ei arddangos. Gallwch ddewis amser penodol a chynhyrchu cromlin. Mae'r cromliniau defnydd pŵer a phwer yn cynnwys trothwyon cychwyn a stop y ddyfais, ac mae defnydd pŵer cyffredinol y fenter yn dangos trothwy cau'r cwmni.

Yn ôl y trothwyon cychwyn a stopio penodol, barnwch a yw'r amser cynhyrchu yn gyson ag amser gweithredu'r cyfleuster rheoli llygredd, ac a oes gwrthdaro amser â'r cynllun stopio cynhyrchu a therfyn cynhyrchu, fel y dangosir yn ffigur2:

2

Larwm amser real

Trwy ddadansoddiad cydberthynas, dadansoddiad gor-derfyn, dadansoddiad amser cychwyn, darganfyddwch amserol amodau annormal fel offer diogelu'r amgylchedd heb eu troi ymlaen, eu cau a'u arafu'n annormal, segura, lleihau amledd, ac ati. Ar yr un pryd, trwy ddadansoddi data, go iawn gellir cywiro monitro terfyn cynhyrchu a stopio cynhyrchu hefyd. Gweler fel Ffigur 3:

m2