page-b

Newyddion Diwydiant

  • Rhagolygon mesuryddion ynni trydan rhagdaledig yn y dyfodol

    Gyda datblygiad cyflym cymdeithas, mae cynnyrch o'r enw mesurydd ynni rhagdaledig wedi deillio, sydd nid yn unig yn lleihau biliau trydan defnyddwyr mewn rhai rhanbarthau, ond sydd hefyd yn darparu cyfleustra i'r system bŵer ac ar yr un pryd yn amddiffyn diogelwch pŵer yn well. Yna, beth yw ...
    Darllen mwy
  • monitro defnydd ynni “ceidwad tŷ”

    Nawr mae cwmnïau'n ceisio amrywiol ddulliau i wneud y gorau o'u defnydd o ynni a lleihau costau cynhyrchu. Er enghraifft, mae rheoli pŵer traddodiadol yn defnyddio dulliau llaw i gopïo a setlo, sydd â phroblemau fel cysondeb gwael, prydlondeb isel, ac anhawster wrth reoli. Sut y gall amser real ...
    Darllen mwy